Chudenická 1084/18 , Praha 10
         telefon: 272934312
         mobil: 723317695
         e-mail: andr.jan@tiscali.cz

Poskytované služby :

1. Údržba a čištění dle vyhl. 111 z roku 1981

2. Posudky a kolaudace spalinových cest dle ČSN 734201/2002

3. Vložkování komínových průduchů:
  • Al (ČSN 99,5 o tl. 0,5 mm) pevné vložky do průměru 150 mm plynná paliva
  • Ak (ČSN 17 241 o tl. 0,3 mm) ohebné vložky od 110 do 250 mm plynná paliva
  • Ak (ČSN 17 348 o tl. 0,4 mm) ohebné vložky od 150 do 250 mm pevná paliva
4. Stavění třísložkových kovových komínů :
  • Al - Al (ČSN 99,5 o tl. 0,5 mm) pro plynná paliva od průměru 110 do 150 mm
  • Al - Ak (ČSN 17 348 o tl. 1 mm svařované plazmou) pro pevná paliva od 180 mm do 350 mm
5. Odborné poradenství